Civismed CivismedCivismedCivismedCivismedCivismedCivismedCivismed CivismedCivismedCivismed

Foglalkozás - egészségügyi alapszolgáltatás és szakellátás


Örömmel értesítjük, hogy Debrecenben üzemorvosaink a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás mellett
foglalkozás egészségügyi szakellátást
is nyújtanak a jövőben.


Kik és milyen esetekben fordulhatnak a szakellátáshoz, a foglalkozás egészségügyi szakellátóhelyhez?


  • Beiskolázás, tanfolyam, átképzés előtti szakmai alkalmassági vizsgálat;

  • Szakképzést folytató intézmények tanulóinak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak szakmai alkalmassági vizsgálata;

  • Foglalkoztathatóság szakvéleményezése /közfoglalkoztatáshoz, szabálysértésként, büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén/;

  • Munkaköri, lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság II.fokon történő elbírálása;

  • Álláskeresők, közfoglalkoztatottak beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata;

  • Szakellátás nyújtása foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára;

  • Egészségügyi dolgozók, egyéni és társas vállalkozók alkalmassági vizsgálatának végzése külön jogszabályban előírtak szerint.